Новости

2016-07-28
Ора Металл Компани работал 116 дней без пормышленных аварий
Түнш байгууллагууд
© 2019 "ОРАМЕТАЛЛ" ХХК
Вэб дизайныг "ҮҮПС" ХХК