Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд нэмэлт тодотгол хийж мэргэжлийн байгууллагаар батлууллаа.

2022-05-23  

                 2018 онд батлуулсан Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд нэмэлт тодотгол хийж ОРА МЕТАЛЛ ХХК-ийн  "Ган бөөрөнцгийн үйлдвэрлэлийн технологид химийн бодис ашиглах " төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол тайланг мэргэжлийн байгууллагаар батлууллаа.Түнш байгууллагууд
© 2019 "ОРАМЕТАЛЛ" ХХК
Вэб дизайныг "ҮҮПС" ХХК