ISO нэвтрүүлнэ.

2020-04-01  

Ораметаллчууд бид Чанарын Менежмжнтийн Тогтолцоо MNS ISO 9001:2016, Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын Менежментийн Тогтолцоо MNS ISO 45001:2018 Олон Улсын стандартуудыг нэвтрүүлхээр зорин ажиллаж байна.Түнш байгууллагууд
© 2019 "ОРАМЕТАЛЛ" ХХК
Вэб дизайныг "ҮҮПС" ХХК