2019 оны 05-р сарын 04,05-ны өдрүүдэд ХАБЭА-н мэргэшүүлэх болон нийт ажилтны сургалтыг ХНХЯамны итгэмжлэгдсэн "Чадамж Боломж" сургалтын төвтэй хамтарч зохион байгууллаа.

2019-05-09  

2019 оны 05-р сарын 04,05-ны өдрүүдэд ХАБЭА-н мэргэшүүлэх болон нийт ажилтны сургалтыг ХНХЯамны итгэмжлэгдсэн "Чадамж Боломж" сургалтын төвтэй хамтарч зохион байгууллаа. Түнш байгууллагууд
© 2019 "ОРАМЕТАЛЛ" ХХК
Вэб дизайныг "ҮҮПС" ХХК