Орхон аймгийн “Ораметалл” ХХК нь Оюутолгой ХХК-тай байгуулсан ханган нийлүүлэлтийн гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлэн нийлүүлэлт үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж байна

2017-11-01  

Орхон аймгийн “Ораметалл” ХХК нь Оюутолгой ХХК-тай байгуулсан ханган нийлүүлэлтийн гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлэн нийлүүлэлт үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж байнаТүнш байгууллагууд
© 2019 "ОРАМЕТАЛЛ" ХХК
Вэб дизайныг "ҮҮПС" ХХК