Аюулгүй ажиллагааны хүнийг үл буруутгах бодлого

2016-08-01  

Аюулгүй үйлдвэрлэл явуулах чин эрмэлзлэлийнхээ хүрээнд Ора Металл Компани ажиллагсадаас  аливаа осол ба осолд дөхсөн тохиолдлуудыг тухай бүрд нь цаг алдалгүй нууж хаах зүйлгүй мэдээлэл өгөх явдлыг хэрэгжүүлэхэд бодит хөшүүрэг болох  аюулгүй ажиллагааны хүнийг үл буруутгах зарчмыг ажиллагсаддаа санал болгоод байна Ингэснээр аливаа осол ба осолд дөхсөн тохиолдлууд шуурхай мэдээлэгдэж, арга хэмжээ нэн даруй авагдан, ажлын байран дах нуугдмал аюулууд ил болох юм Энэ ажлын хүрээнд бүх ажиллагсад аюулыг мэдээлэх хуудас хөтөлж сурах юмТүнш байгууллагууд
© 2019 "ОРАМЕТАЛЛ" ХХК
Вэб дизайныг "ҮҮПС" ХХК